/****** Font Awesome ******/ /****** Collapsing Nested Menu Items | Code by Elegant Themes ******/

Spesialfôr fra lokal mølle

Vi har en vitenskapelig tilnærming til oppvekstmiljø og fôrsammensetning.

Fôret er spesialkomponert for Gårdsand AS og produseres av en lokal mølle i Vestfold. Råvarene består blant annet av hvete, havre og åkerbønner, som er dyrket i vårt nærmiljø. Alle nødvendige vitaminer og mineraler tilsettes, men vår produksjon foregår uten bruk av medisiner.  Vi leverer rene, ferske råvarer fulle av saftig smak.

Det er viktig at dyrene får lov til å utfolde seg og gjøre det som er naturlig for en fugl å gjøre.

Dyrene våre har derfor rikelig med plass, og beveger seg fritt i husene sine.

Alle kyllingene har tilgang på diverse “aktivitetstilbud” slik som vagler, strøbad (torv o.l.), kråsstein, hel-korn, rotemateriale (halm/høy) osv. slik at de får tilfredsstilt sine naturlige behov.